Index

Schoolgids St. Jozefschool

Hoofdstuk 1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

De St. Jozefschool in Schipluiden is een gezellige, kleinschalige, Rooms Katholieke basisschool met ongeveer 225 leerlingen (verdeeld over 9 groepen) en 25 medewerkers. De school is gevestigd in een authentiek, monumentaal pand met een geweldige buitenspeelplaats. Als uitgangspunt van ons handelen gelden de katholieke waarden en normen. We proberen de leerlingen handvatten aan te reiken die hen houvast geven in hun dagelijks leven. Elk kind mag er zijn en is welkom op onze school!

Hoofdgebouw

Het hoofdgebouw van de school is gevestigd aan Schoolplein 2 in Schipluiden. Hier zijn 3 bovenbouwlokalen, een lerarenkamer, een werklokaal en 3 kleuterlokalen. Daarnaast hebben wij ons eigen speellokaal met klimwand. Aan de lokalen van de kleuters grenst peuteropvang Inimini.

Het hoofdgebouw van onze school is verbonden met Het Notenschip. In het Notenschip zijn verschillende ruimtes/zalen die we gebruiken voor verschillende (les)activiteiten, zoals EHBO-cursussen, het Sinterklaasfeest en Rots en Water. Het theater van het Notenschip wordt gebruikt voor podium-uurtjes, verschillende voorstellingen en de eindmusical van groep 8. Deze wordt beheerd in samenwerking met Muziekvereniging St. Caecilia, VAT75 en de EHBO-vereniging.

Schoolwoningen

Naast het hoofdgebouw hebben wij nog 5 lokalen tot onze beschikking onder de schoolwoningen. Dit is een apart gebouw op ons schoolterrein. In deze zogenoemde nieuwbouw krijgen de groepen 3, 4, 5 en 6 les. Zowel in het hoofdgebouw als in de nieuwbouw hebben we extra lokalen. Deze lokalen worden ingezet als werkruimtes en thema-lokalen.
In dit gebouw bevindt zich ook de schoolbibliotheek. In de bibliotheek staan boeken voor leerlingen van de hele school.

Schoolplein

Het schoolplein is ruim opgezet en vormt de binnenplaats tussen het hoofdgebouw en de nieuwbouw. Leerlingen kunnen voetballen op een echt pannaveld en tafeltennissen op twee mooie stenen tafels. Natuurlijk kunnen de kinderen ook klimmen en klauteren, tikspelen doen of gewoon lekker kletsen op de bankjes.
Er is ook een apart gedeelte voor de kleuters met schommels, een zandbak en een prachtig speeltoestel met glijbaan.

Bent u nieuwsgierig geworden naar ons prachtige gebouw en speelplaats?

Onze digitale deur staat altijd voor u open!

1.2 Ons team

In eerste instantie is iedere leerkracht gespecialiseerd in lesgeven. Daarnaast zijn er leerkrachten die ook gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied. Zo hebben wij een gedrags-, reken-, meerbegaafden- en taalspecialist. Ook zijn er leerkrachten die naast het lesgeven een coördinerende taak hebben zoals de cultuurcoördinator, de schoolopleider en ICT-coördinator. Alle leerkrachten nemen ook plaats in een werkgroep om mee te denken over de ontwikkeling van onze school.
Er zijn een aantal leerkrachten, die naast het lesgeven, plaatsnemen in de stuurgroep ‘Leren Zichtbaar Maken’.

1.3 Directie en Managementteam

Onze school wordt geleid door onze directeur. Samen met onze intern begeleider vormt zij het managementteam.

Teamindeling
FunctieNaam
Groep 1-2aHenrike Heijboer (ma, di) / Marianne Wesselius (woe t/m vrij)
Groep 1-2bTessa Zoutendijk (ma, di, vrij) / Maartje Ditewig (woe, do)
Groep 1-2cLieke van der Eijk (ma, di) / Petra Kerkhof (woe t/m vrij)
Groep 3Suzanne Donker (ma, di) / Irene Vijverberg (woe t/m vrij)
Groep 4Anna Boks (ma t/m vrij)
Groep 5Madalitso van Bruggen (ma, di) / Chantal Voogt (woe t/m vrij)
Groep 6Danielle van Adrichem (ma, di, do, vrij) / Madalitso van Bruggen (woe)
Groep 7Ivy van Graafeiland (ma, do, vrij) / Sabine van Dam (di, woe)
Groep 8Karen van der Meijs (ma, di, vrij) / Evelien Jongste (di t/m do)
Gymleerkracht groep 1 t/m 8Marco Ouwendijk (ma, di, do)
ICT-coördinator Lieke van der Eijk (do)
Intern BegeleiderNicole Jeurissen (ma, di, do)
LevelgroepFranca van den Nieuwendijk (di) / Bernard van den Nieuwendijk (di)
Administratie Laura Ammerlaan (di)
EventsSuzanne Donker (do)
LeerkrachtondersteunerBernard van den Nieuwendijk (ma, di)
OnderwijsassistentMaartje Ditewig (ma, di) / Dana Witte (ma, di, do)
DirecteurRoxanne Rijneveen (ma, di, do, vrij)

1.4 Ons Bestuur

Het schoolbestuur van WSKO

Alle katholieke basisscholen in de Gemeente Westland en één basisschool uit de Gemeente Midden-Delfland behoren tot het bestuur van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). Het college van bestuur, oftewel bevoegd gezag, en schooldirecteuren worden ondersteund en geadviseerd door medewerkers van het servicebureau. Het college van bestuur onderhoudt de contacten met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De schooldirecteuren onderhouden op hun beurt contact met de Medezeggenschapsraad (MR) namens het college van bestuur.

Het college van bestuur wordt geadviseerd door schooldirecties en medewerkers van het servicebureau. Het adres van het servicebureau is: De Ruijtbaan 83, 2685 RS te Poeldijk. Telefoon: 0174-280446, e-mail: [email protected], website: www.wsko.nl.

Visie WSKO

WSKO wil de verantwoordelijkheid nadrukkelijk leggen bij de onderwijsgevenden, leerlingen, ouders en schoolleiding. Vanuit dit bewustzijn heeft WSKO gekozen voor het Rijnlands denken en handelen. Het Rijnlands model kenmerkt zich door een werkcultuur waarin gebruik gemaakt wordt van erkende kwaliteiten en een georganiseerd vertrouwen. Ze staat voor vertrouwen, eigenaarschap en vooruitgang. Vertrouwen als kernwaarde, eigenaarschap van de mens en de dynamiek van beweging die vooruitgang activeert. Vanuit deze filosofie is een koersplan ontwikkeld. Het koersplan bevat geen vastomlijnde doelstellingen, maar wil richting geven aan de dynamiek van de dagelijkse werkelijkheid en beseft dat deze constant zal worden bijgestuurd. Binnen het koersplan is gekozen voor vijf domeinen: omgevingsgerichtheid, goed werkgeverschap, kwaliteit, professionele cultuur en financieel bewustzijn.

Identiteit

Als we het hebben over de identiteit van de school dan gaan we uit van de katholiciteit. Dit betekent dat we als WSKO-scholen een aantal kenmerken willen nastreven die we als stelling hebben afgesproken:

 • Vanuit openheid is onze drempel laag en willen we niemand buiten sluiten;
 • We willen zien en gezien worden. We zien de kinderen op onze school en geven hen de ruimte zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past;
 • Onze wortel komt voort uit de Bijbel en daardoor willen we ons laten inspireren. Wij weten met elkaar wat we van waarde vinden en willen dat doorgeven aan onze leerlingen;
 • Iedereen is uniek. Wij willen oog hebben voor de talenten van het kind. Dat gaat verder dan alleen kennis overbrengen;
 • Samen zijn betekent in relatie met anderen groeien en ontwikkelen. Wij denken en handelen vanuit het collectief met oog voor het individu;
 • We geloven in het goede. Mensen zijn in wezen goed. Vanuit deze positieve houding zien we in elk kind, elke mens iets goeds;
 • Realiseren wat waar is, kiezen wat goed is en scheppen wat mooi is. We geloven dat iedereen op school ergens verantwoordelijk voor is of kan zijn;
 • Er is meer tussen hemel en aarde en daar willen we ruimte voor geven. We zijn niet bang om ruimte te geven aan stilte of om samen te vieren.

1.5 Aanvullende informatie

Voor meer informatie over:

 • Strategisch beleidsplan 2023-2027
 • Visie en identiteit WSKO
 • Koersplan WSKO 2019-2023
 • CAO 2021
 • Privacy statement bezoekers website
 • Privacyreglement WSKO
 • Leerplicht en verzuim
 • Informatie voor gescheiden ouders
 • ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
 • Protocol medicijn verstrekking en medisch handelen
 • Overeenkomst medicijnverstrekking en medisch handelen (digitaal en PDF)
 • Protocol weggelopen leerling
 • Protocol ziektevervanging
 • Procedure verwijdering/schorsing leerling

kunt u hier terecht.

“Wij willen oog hebben voor de talenten van het kind”